حرارت مستقیم و طولانی مدت بر بدن چه عوارضی دارد؟

مقدمه: سرطان یکی از بیماری هایی است که سالهاست نسل بشریت  را درگیر کرده و یکی از بزرگترین عوامل مرگ و میر انسان ها در سال های اخیر می باشد. از انواع سرطان اخیرا طبق آمار ها سرطان پوست تبدیل به یکی از شایعترین سرطانها در سال های اخیر شده است. ۴۰ درصد از سرطان […]