کرم های ضد آفتاب مدیسان

یکی از دغدغه‌های همیشگی کسانی که از کرم ضد آفتاب استفاده می‌کنند انتخاب SPF آن است. اصطلاح «SPF» مخفف عبارت «Sun Protection Factor» و به معنای فاکتور محافظت از خورشید (نور خورشید) است. این عدد بیان ‌گر قدرت کرم‌های ضد آفتاب برای مقابله با نور خورشید بوده و به عنوان عامل مقایسه از این نظر […]