آیا ضدآفتاب های مدیسان کرم پودری در زنان باردار منع مصرف دارد؟

خیر- زنان باردار ممنوعیت مصرف در استفاده از ضد آفتاب های رنگی کرم پودری مدیسان ندارند اما در 3 ماه اول بارداری بهتر است از ضد آفتاب های کاملا فیزیکی استفاده کرد.